Zaman değiştikçe iş dünyası da farklı mesleklerin popülaritesiyle değişime uğruyor.

  • Sosyal medya hakimiyetinde,
  • Sayısız dijital pazarlama yapılan,
  • Çok sayıda online marka yaratılan günümüz piyasaları gösteriyor ki geleceğin ihtiyaç duyulan meslekleri de teknoloji alanında olacak.

Bu mesleklerin neler olduğunu inceleyelim:

1-Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar sistemlerini ve bilgisayar uygulama yazılımlarını geliştirme ve iyileştirme çalışmaları içeren bir meslektir. Bilgisayar yazılım mühendisleri mobil uygulama tasarımları için başvurulan kişilerdir fakat eğitimleri onları iş dünyası müşterileri için genel bilgisayar yazılımları yaratma işi için de hazırlar. Mobil cihazların artışıyla mobil uygulamalara artan talep, bu mesleğin gelişip yaygınlaşmasını sürdürecek.

2-Bilgisayar Sistem Analistliği

En uzun ömürlü bilgi teknolojileri meslekleri, teknolojiyle işletmenin bütünleşmesini sağlayanlardır. İşletmelerin ihtiyaçlarının, lojistiğin ve bilgi teknolojilerinin gücünün farkında olan bilgisayar sistem analisti gibi profesyoneller her zaman talep görecektir. Bilgisayar sistem analistleri, firmaların halihazırdaki bilgisayar prosedürlerini ve sistemlerini değerlendirmeye alır ve işlevsel yetkinliği ve verimliliği maksimum hale getirmek için bilgi teknolojisi çözümleri üretirler. Bu analistler sürekli teknolojik trendlerden haberdar haldedir ve şirketin performansını arttırmak üzere geliştirilen yöntemleri tespit etmek için işletmeyle görüş alışverişi içindedirler.

3-Web Geliştiriciliği

Bütün yüksek ücretli, uzun ömürlü teknoloji meslekleri yıllarca süren eğitim gerektirecek diye bir şey yok. Bunun tipik bir örneği: web geliştirciliği. Web geliştiricileri, web siteleri yaratıp tasarlayan ve çoğu pozisyon için sadece ilgili ön lisans derecesine sahip olması yeterli kişilerdir. Bu uzmanlar web sitelerinin yetkinlik ve performansını da içeren teknik konulardan olduğu kadar sitelerin estetik görünümlerinden de sorumludur. Bir sitenin ne kadar akışı destekleyebileceğini saptayıp onun için içerik oluştururlar.

 4-Bulut Mimarlığı (Bulut Bilişimciliği)

Bulut bilişimciliği gelip geçici bir akımdan fazlasıdır; işletmeler ve bilgi teknolojisi arasındaki bağın geleceğidir. Özel bulutların sözü verilen etkinliği ve esnekliği, ısrarla bu özel veri merkezlerini yaratıp yönetebilecek donanımlı uzmanlar aramakta olan iş alanlarına sahip. Bulut mimarları güçlü bir IT geçmişi olan, ayrıca bulutun belirli parametreleri olan IT sistemlerinden farklı dinamik bir oluşum olduğunun farkında kişilerdir.

5-Veri Bilimciliği

IT departmanlarının ve toplantı ortamlarının kaçınılmaz klişe cümlesi: “çağımızın petrolü, bilgidir.” İşletmeler; sistem günlükleri, web tıklamaları, ticari işlemler, sosyal medya ve diğer aktiviteler tarafından üretilen verilere ve bilgilere çabucak erişim sağlıyorlar ve bunları anlamlandırma konusunda yardıma gereksinim duyuyorlar. Bu meslekteki arz ve talebe bakarak Harvard Business Review veri bilimciliğini  “21. yüzyılın en seksi mesleği” olarak tanımlıyor.

Peki bu seksi mesleğin uzmanları tam olarak ne yapar? Geleneksel bilgi ve işletme analistliği pozisyonunun evrilmişi veri bilimcileri tipik olarak, güçlü bir bilgisayar bilimi ve uygulamaları, istatistik, matematik, modelleme ve analitik deneyimine sahiptir. Görevleri temelde hantal ve görünürde anlaşılmaz veri yığınlarını anlaşılır hale getirmektir ki böylece işletmeler müşteri davranışlarını, sistemin kusurlarını ve güvenlik risklerini anlayabilen şablonları tanıyabilsinler.