İş dünyası başarılı liderlerin elindedir. Peki başarılı bir liderlik için gereken özellikler nelerdir?

1-Motivasyon Kaynağı Olmak

Kurumunda başarı hedefleyen bir lider en başta kendisi bir motivasyon kaynağı olmalıdır ki çalışanlarına da bu motivasyonu aşılayabilip iyi bir kurumsallaşma yolunda ilerleyebilsin. Çalışanların dikkatlerini ve çalışma azimlerini uyanık tutucu tedbirleri belirlemelidir.

  • Enerji dolu, ve bu enerjiyi çalışanlara yansıtan,
  • İletişiminde iş hakkında yapıcı vurgularda bulunan,
  • Çalışanların çabalarını ve başarılarını takdir etmeyi bilen bir lider, kurumunda motivasyonun kaynağı olmayı başaracaktır.

2-Vizyon Sahibi Olmak

İşi, kurumu, çalışanları, işdünyası ve kendi hakkında ileri görüş yeteneği edinen bir lider bunun sonucunda başarı elde edecektir. Sadece şu anki işleyişe odaklanmak, gelecek icraatlar konusunda ne yapılacağı hakkında bilgi vermez. Başarı planları yaparken piyasayı her şeyiyle göz önünde bulundurarak uzun ve kısa vadede gerçekleşecek ihtimalleri öngörme çalışmaları yapmak, başarılı bir liderin vazgeçemeyeceği özelliğidir.

3-Stratejist Olmak

Başarılı bir lider, sürekli stratejiler üretebilen biridir. Çalıştığı sahayı iyi bilip büyük resmi görerek, bu resimde kendisinin belirleyeceği kurallar, ileriye götürücü tedbirler nelerdir diye düşünüp yol haritası hazırlamak, onun görevidir. Bunu yaparken elindeki tüm gerekli-gereksiz parçaları gözden geçirir ve seçtikleriyle anlamlı bir bütün oluşturup stratejiler belirler. Böylece liderin ve kurumunun izleyeceği yol tanımlanmış olur.

4-Zorluklarla Baş Edebilmek

Zorluklarla dolu olan iş dünyasında iyi bir yer edinebilmek, liderin güçlü ve dirençli davranışına bağlıdır. 1. maddede bahsettiğimiz “motivasyon kaynağı olma” konusu da bununla yakından ilintilidir; iş yaşamında karşılacağı zorluklarla mücadele edebilen bir lider, firmasını ayakta daha sağlam tutmayı başarabilecektir.

5-Hedef Belirleyici Olmak

Sahip olduğu stratejistliğin de katkısıyla kendini ne zaman, hangi noktada görebileceğini öngören bir lider, kurumu için kısa ve uzun vadeli somut hedefler belirlediğinde, çalışmaları da bu yönde olacak, çalışanlar bu hedeflerin bilincinde motive olmuş şekilde etkinliklerini yürütecek, belirlenen hedeflere ulaşıldığında kurumun başarısı da göz önüne çıkacaktır. Hedef belirlemek, liderin şu anda hangi noktada olduğunu ve yakın ve uzak gelecekte hangi noktalarda olabileceğini bilmesi açısından önemlidir. Üstelik sistematik bir çalışma izlemeyi de sağlayacağı için hedef belirleyicilik, başarı anlamına gelir.

6-Takım Çalışmasına İnanmak

Lider hiçbir zaman tek değildir ve takım arkadaşlarıyla vardır. Takım üyeleri mekanik varlıklar değildir ve birlikte iş yapıp başarı elde ederek, mükemmel bir bütünün parçası olduklarını hissetmek isteyeceklerdir. Çalışanlarını takım arkadaşları olarak görüp birlikte başarılı işlere imza atmayı hedeflediğini gösteren bir lider, takım içi hareketliliği, motivasyonu, dolayısıyla muvaffakiyeti sağlayacaktır. Lider, ekip çalışanlarının isminden, kişisel özelliklerinden, yeteneklerinden, başarılarından, yaşadığı sorunlardan haberdar olmalı; onları tanımalı ki birlikte iş yaptığı kişileri bilmek yapılan işte nasıl başarı sağlanacağı konusunda ipuçları verecektir. Yakın bir ekip arkadaşı olarak görülen lider, çalışanlar arasında sevilecek, saygı duyulacak ve izlediği stratejiler daha dikkatle takip edilip hedeflere ulaşma motivasyonu konusunda verim sağlanacaktır.