Tag Archives: Yönetici

  • Boss

    Kaçınılması Gereken 5 Yönetici Tipi

    İş hayatı, günümüzün psikolojik savaşların verildiği, streslerin yaşandığı ve para kazanma savaşında verilen tüm emeklerin sağlandığı bir dünyadır. Bu iş dünyasında yer alan yöneticiler, bir şirketin sadece gelirini ve geleceğine yönelik başarısını düşünerek çalışmaktadırlar. Bu yüzden bir şirket yada herhangi bir işyerinin başındaki yöneticiler, çalışan kişiler için işten soğutma derecesine kadar getiren bir olumsuz durumu taşıyabilmektedirler. 

  • başarılı yönetici özellikleri

    Başarılı Yöneticilerin Ortak Özellikleri

    Bulundukları kurumda başarı ve verimlilik elde eden yöneticiler, bunları hangi özellikleriyle sağlayabiliyor dersiniz?