Yönetici koçluğu profesyonel çalışma yürüten yöneticilerin belirledikleri kurumsal veya kişisel hedeflere ulaşmaları amacıyla performans yönetimi konusunda daha uzman hale gelebilmeleri için verilen hizmettir.

Bu hizmetin amaçları arasında şunları sayabiliriz:

  • Yöneticinin davranışlarında bazı değişimler yapmaya çalışmak,
  • Gelecek konusunda yapılmış planların doğru bir şekilde sürdürülmesini sağlamak
  • Sonuç odaklı olmak
  • Kişilik analizi yaparak yöneticinin sınırlılıklarını belirlemek ve çoğu zaman sınırların aşılmasına yardımcı olmak.

Yöneticinin ihtiyaç duyduğu alanları belirledikten sonra yönetim becerileri, performans geliştirme, kişisel becerileri ve insanlar arasındaki iletişimi geliştirme konularında destek olunmaya çalışılır. Ayrıca yöneticin yaşanan tüm değişimlere kolayca ayak uydurması sağlanmaya çalışılır.

Kurumsal koçluk olarak da adlandırabileceğimiz hizmet sayesinde pek çok yöneticinin işini nasıl daha iyi yapabileceği konusunda kendini geliştirdiği gözlemlenmektedir. Liderlik ile ilgili bilinmesi gereken tüm noktaların nasıl uygulanacağına dair çeşitli eğitimlerin verilmesi yönetici ile çalışan arasında duvarların örülmesini engellemektedir.

Yönetici koçluğu profesyonel iş hayatı içerisinde bulunan herkesin kendilerini ve işlerini daha ileri noktalara ulaşmasını sağlamak adına verilen hizmettir. Ancak zaman zaman sadece iş odaklı olmadığı için kişinin kendini doğru tanımasına da yardımcı olmaktadır. Özellikle yapılan karakter analizi sonucunda yöneticinin kendisini sürekli geliştirmeye çalışması insanlarla olan iletişimin daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Diğer yandan ise yapılması gerekenlerin doğru bir planlama ile başarılı sonuçlar doğurmasını sağlamaktadır.

Yönetici koçluğu hizmetinin yöneticiye ve uyguladığı kuruma faydaları nelerdir?

  • Kurumda çalışan değerli kişileri yönetici elinde tutmayı başarır. Yani performansından memnun olunan kişi ile kurulan sağlıklı diyalog sonucunda çalışanın işten memnuniyetsizliği olmayacağı için işten ayrılma fikri de olmayacaktır. Kurumsal şirketlerde kemik kadroda bulunan kişilerin elde tutulması daima ön planda tutulmaya çalışılmıştır.
  • Çalışanların kurumla ilgili memnuniyetlerinin artması sağlanır. Yönetici ile çalışanın uyumlu olması performansın yüksek tutulması açısından oldukça önemlidir. Çalışanlar yöneticiden ve kurumdan memnun kaldıkları sürece motivasyonları daima yüksek olacaktır ve bu yüksek enerji doğru projelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
  • Sorunların daha hızlı çözülmesine yardımcı olacaktır. Her iş yerinde karşılaşılacağı gibi sorunların çözümünde kullanılan teknikler ve hız oldukça önemlidir. Hangi tekniğin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi sayesinde sorunlar hızlı bir biçimde ortadan kalkacaktır.
  • Öğrenilen bilgiler kalıcı hale gelmeye başlayacaktır. Bu konuda yönetici koçluğunun en önemli etkisi kişinin motivasyonunu yüksek tutmasını sağlamakla beraber bazı hafıza tekniklerini kullanmasını da öğrenmesinden geçmektedir. Mutlu bir çalışma ortamında yapılan her iş ve öğrenilen her bilgi kalıcı hale gelmektedir.
  • Kurum içerisinde belirlenen hedeflere yönelik doğru stratejilerin öğrenilmesi sağlanır. Yapılması planlanan işin kendine özgü stratejileri olabilir. bu stratejiler sayesinde hem doğru adımlar atılır hem de işlerin bitirilme süresi kısaltılabilir. Böylelikle zamandan ve harcanacak enerjiden tasarruf edilmiş olur.