Kişisel marka ayırt ediciliğin, güvenirliğin, gerçek bir kalitenin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bir marka yaratmanın belli başlı birçok değeri vardır. Bu yüzden markanın büyük bir kitleye hitap etmesi için,

 • İletilmek istenen mesajın algılarını oluşturmak,
 • Güven sistemine dayanan ve akıllarda uzun süre kalacak bir imaj yaratmak,
 • Tutku ve isteklerin, talebin ve tercihlerin odak noktası olabilmek,
 • Hedefler doğrultusunda doğru bir şekilde adım atabilme

konuları, kişisel marka oluşumunda önemli bir sistemi barındırmaktadır. Bu nedenle bu önemli sistemde başarıyı yakalamak ve iyi bir yol kat etmek için, gelişmiş bir dizi yol izlenmesi ve bu yolun geleceğe güvenli bir sistem ile izlenilmesi için çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu da, kişisel markanın öz değerini, topluma kazandıran ve bir değerlik algısı oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesini oluşturmaktadır.

Kişisel marka oluştururken bazı adımlar izlenmelidir. Bu adımların her biri misyon değerleri bakımından kalıtsal bir değeri içerisinde taşımaktadır. Kalıtsal değerde de, online marka alanında da etkili olmak ve sosyal medyayı tanıtım amacında rehber edinmek en önemli konuların başında gelmektedir. Bu yüzden, kişisel marka oluştururken,

 • Planların geleceğe pozitif yönde, beklentileri veren bir şekilde geliştirilmesi,
 • Oluşturulan marka kimliğinin hangi uğurda emek ve çaba vereceği,
 • Tanıtım, yayılma, tanınma, beğenme ve talep edilme güdüleri için doğru bir yayın aracı kullanılması,
 • Özgüven sahibi olarak, kişisel markanın bu güveni en derinden hissettirecek bir güven hissi vermesi

gerekmektedir. Tüm bu unsurlar, gerekli nitelikleri taşıyan değerli yargıların maddelerini oluşturmaktadır. Bu yüzden verimlilik adına atılan her adım, kişisel marka oluşturmada sarf edilen bir emeği göstermektedir. Emeğin karşılığı da başarı, başarının karşılığı da zamandır.

Eğer bir marka olmak isteniyorsa, bir marka gibi davranılmalı ve bu markanın her alanda kullanılabilecek bir yapıda hayat bulması gerekmektedir. Yani her insanın bağlantı kurabileceği, talep edildiği zaman ilk akla geleceği, beğeni duygularını pekiştireceği bir içerik ile belirlenmesi bu konuda en büyük başarıya dönük yaklaşımları oluşturmaktadır.

Marka

 • İnsanlara tanıtılmalıdır,
 • Kendine güvenen bir yapısı olmalıdır,
 • Sosyal medya’yı bir hayat damarı olarak görmelidir,
 • Markaya özgü kaliteli videolar, tanıtımlar, resimleri olmalıdır,
 • İnsanların kolay ulaşabilecekleri, konuşabilecekleri ve beğenilerini kazanan bir yapıda ele alınması gerekmektedir.
 • Markayı marka yapan şeyin özünün belirlenmesi ve bu özgün kişisel marka oluşturmada iş dünyasına uygun bir şekilde odaklanılması gerekmektedir.

Tüm bunlar marka oluşumunun, gereksinimlerinin vemarka oluşturmadaki amacın neden oluşturulması gerektiğini kanıtlayan öğelerdir. Bu yüzden bu unsurlara sahip çıkmak, değerlendirmek ve oluşturmak için en iyi adımın atılması ve bu adımın gelecek vaat eden kişisel marka olması sağlanmasıdır.

Bir markanın toplumda yer edinilebilmesin de iki temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar Zaman ve Talep edilebilirliktir. Fakat bu ikisinin de temel çekirdeğini güven duygusu oluşturmaktadır.