Bulundukları kurumda başarı ve verimlilik elde eden yöneticiler, bunları hangi özellikleriyle sağlayabiliyor dersiniz?

Değişik Durumlara Uyum Sağlayabilme

Sürekli hareket halinde ve değişimler yaşamakta olan iş dünyası içinde başarılı bir şekilde ayakta kalan yöneticiler, bu değişen şartlara ayak uydurabilip kendini sürekli güncelleyebilen insanlardır. Zira monoton bir çalışma işleyişi takip etmek, yöneticiyi ve kurumunu yerinde saydırır ve sahanın dışına atar.

Sosyal Çevrenin Farkında Olma

Bulunduğu çevreyi ve insanlarını iyi tanıyan bir yönetici, işini nasıl yapacağı konusunda gerekli izlenimlere sahip olduğundan başarılı olacaktır. Çevreyi tanımada ve ondan haberdar olmada günümüzde en kuvvetli yol sosyal medya. İyi bir yönetici bu araçları kullanmayı bilip çevresinin bilincinde olacaktır.

İddialı Olma

Zekasını ve becerilerini etkin bir şekilde kullanıp yaptığı işte ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyarak kişisel pazarlama ve kişisel markalaşma konusunda büyük adımlar atabilir.

İşbirlikçilik

Ekip ruhuna inanarak diğer insanlarla uyum içinde çalışan lider, hem çalışanlarını tanıyıp onlar için etkin bir yetenek yönetimi  sağlayabilecek, hem de böylece yönettiği kurumun başarısını güçlendirmiş olacaktır.

Kararlılık

İyi bir yönetici yaptığı işin ve hedeflerinin bilincindedir ve çalışmalarını yürütürken aldığı kararlar konusunda istikrarlı davranır, böylece amaçlarına ulaşma yolunu sağlamlaştırır.

Güvenilirlik

İş çevresi ve çalışanlar tarafından güvenilir olarak bilinen bir yönetici, çalışırken kendiyle işbirliği içinde olan insanlara sahiptir ve güvenilirliği sayesinde sağlamlaştırdığı takım çalışması onu ve kurumunu başarıya götürür.

Hüküm Gücü

Başarılı bir yönetici zayıf karakterli değildir, gerektiği yerde, zamanda ve şekilde hakim olma karakterini sergileyebilir ki onu yönetici yapan zaten budur.

Enerjik Olma

İş hayatı dinamiktir ve enerjik yöneticilerle yürür. Yeni işlere kalkışmayan, farklı stratejiler belirlemekle uğraşmayan, çevreyle hareketli bir iletişim halinde olmayan bir yönetici düşünülemez.

Sebatkarlık

Yönetici, yürüttüğü çalışmalarda ve girişimlerinde başarıya götüren olumlu bir ısrarcılık içerisinde olmalı, yaptığı işleri en başından en sonuna kadar sebatla takip etmeli; vizyonlarının gerçekleşme yolunda azimle aktif bir bekleyiş içinde olmayı bilmeli.

Özgüven

Çalıştığı ekiplere inandırıcılığını ve hedeflerinin gerçekliğini yansıtmada yöneticinin özgüveni çok etkilidir. İlerlediği projelerde, girişimlerde gerekli alt yapıyı hazırlamış, vizyonunu ve hedeflerini belirlemiş bir yönetici özgüvenini de her zaman diri tutarak başarıya ulaşabilir. Yönetici özgüveni, takıma da özgüven aşılayacaktır.

Strese Dayanıklılık

Rekabet ve stres dolu iş yaşamında yönetici dik durabilmeli, kendini iş stresinin etkilerine karşı bağışıklık kazanmış bir profesyonel olarak ortaya koymalı ki, işinde aksaklıkları asgariye indirerek hedefine doğru ilerleyebilsin.

Sorumluluk Almaya İsteklilik

Sorumluluklardan kaçan iyi bir yönetici düşünülemez. Yöneticilik, sorumlulukla eşdeğerdir. Yeni sorumluluklara girişerek bir yönetici;

  • Olası yeniliklerdeki olası sorunların farkına varacak,
  • Kendisinin ve ekibinin sınırlarını ve yeteneklerini daha açık keşfedecek,
  • Muhtemel hatalardan yeni dersler çıkarıp mükemmele doğru ilerlemeyi sağlayacaktır.